هواپیما را که زد؟

به گزارش خبرنگارمان:

هواپیما اکراینی حامل افرادی با ملیت ایرانی و خارجی سقوط کرد.اما امروز نیرو هوایی ایران اقرار کرد دلیل این سقوط اشتباه انسانی بوده است.اول گمان شده که این هواپیما از سوی آمریکا برای حمله به ایران آمده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید